Dne 1. září 2020 bylo 36 nových učňů uvítáno u Doppelmayra. Budoucí experti na lanové dráhy podstoupí profesní vzdělání v oblasti ocelových konstrukcí, elektroinženýringu, mechatroniky, obrábění a strojního inženýrství. Všechny tyto disciplíny jsou totiž potřeba k výstavbě špičkových, spolehlivých a komfortních lanových drah pro celý svět.