Společnost Doppelmayr Holding SE dosáhla za finanční rok 2018/2019 rekordního obratu ve výši 935 milionů EUR. Silný růst v městském sektoru, zákazníci v odvětví zimního cestovního ruchu, kteří chtějí investovat, a velké projekty v oblasti materiálové dopravy vedli v předchozím roce k nárůstu tržeb o 10,5 %. Skupina také upevnila své vedoucí postavení v oblasti technologií a inovací s novými produkty a digitálním vývojem.